Stály DataWarehouse

Definícia pojmu Stály DataWarehouse v ekonomickom slovníku. Výraz Stály DataWarehouse sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Stály DataWarehouse“

dátové sklady sú Read Only, čo znamená, že žiadne dáta sa do DWH nedostanú ručným vložením, ani sa nedajú zmeniť nijakými používateľskými nástrojmi. Dáta sa do DWH dostávajú z operačných databáz alebo iných externých zdrojov a existujú po celú dobu životnosti dátového skladu. Procesy, ktorými sa napĺňajú DWH, sa označujú skratkou ETL.

Dátové sklady sú Read Only, čo znamená, že žiadne dáta sa do DWH nedostanú ručným vložením, ani sa nedajú zmeniť nijakými používateľskými nástrojmi. Jedná sa o WareHouse, ktorý označujeme ako.