stabilizácia

Definícia pojmu stabilizácia v ekonomickom slovníku. Výraz stabilizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „stabilizácia“

Stabilizácia ukazuje detaily zdrojov svojich hrubých požiadaviek a / alebo alokáciu daného produktu v plánovaní materiálových požiadaviek (MRP). Termín stabilizácia môže tiež znamenať aktuálnu, práve využiteľnú informáciu.