stabilita žeriava

Definícia pojmu stabilita žeriava v ekonomickom slovníku. Výraz stabilita žeriava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „stabilita žeriava“

Schopnosť žeriava vzdorovať momentom, ktoré naň pôsobia; sú vytvorené zaťažením vetrom, dynamickým namáhaním, sklonom dráhy, hmotnosťou bremena, podľa čoho rozlišujeme prevádzkovú a mimoprevádzkovú stabilitu žeriava.