st systém

Definícia pojmu st systém v ekonomickom slovníku. Výraz st systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „st systém“

Objednávací systém s variabilnými objednávacími množstvami a pevne stanoveným časom objednávky. Ak (ekonomické) zásoby sú menšie ako S v pevne stanovenom čase, objednávka je urobená na také množstvo, že ekonomické zásoby sa začnú rovnať úrovni S. Hodnota S je vypočítané vopred a je periodicky zosúlaďovaná s ľubovolnou zmenou v očakávanej objednávke a / alebo čase dodávky a ďalšími možnými zmenami. T je pevne stanovený interval medzi dvoma objednávacími časmi.