ss systém

Definícia pojmu ss systém v ekonomickom slovníku. Výraz ss systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „ss systém“

Objednávací systém s pevne stanovenou úrovňou pre objednávky s a objednávkou pohyblivého množstva Q a pevne stanoveným časom objednávky. Ak (ekonomické) zásoby sú menšie ako s v pevne stanovenom čase, objednávka je urobená na také množstvo, že ekonomické zásoby sa začnú rovnať úrovni S. Hodnoty s a S sú vypočítané vopred a sú periodicky zosúlaďované s ľubovolnou zmenou v očakávanej objednávke a / alebo čase dodávky a ďalšími možnými zmenami. Veľkosť objednávaného množstva je podmienená veľkosťou S a úrovňou ekonomických zásob v čase objednávky. Systém sS sa používa okrem iného i v prípadoch, kde je možné objednávať iba periodicky a požiadavka sa formuje na základe relatívne veľkých objednávok.