sq systém

Definícia pojmu sq systém v ekonomickom slovníku. Výraz sq systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „sq systém“

Objednávkový systém s pevne stanovenou úrovňou pre objednávky s a objednávkou pevne stanoveného množstva Q a pevne stanoveným časom objednávky. Ak (ekonomické) zásoby sú menšie ako s v pevne stanovenom čase objednávania, množstvo Q bude objednané. Hodnoty s a Q sú vypočítané vopred a sú periodicky zosúlaďované s ľubovolnou zmenou v očakávanej objednávke a / alebo čase dodávky a ďalšími možnými zmenami. Systém sQ sa používa okrem iného i v prípadoch, kde je možné objednávať iba periodicky a požiadavka sa formuje na základe niekoľkých menších objednávok.