Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, SORO

Definícia pojmu Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, SORO v ekonomickom slovníku. Výraz Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, SORO sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, SORO“

V zmysle čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 každý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná alebo súkromná služba, ktorá koná pod vedením riadiaceho orgánu alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu.