Sprostredkovateľský orgán

Definícia pojmu Sprostredkovateľský orgán v ekonomickom slovníku. Výraz Sprostredkovateľský orgán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Sprostredkovateľský orgán „

Sú to všetky verejné alebo súkromné orgány alebo služby konajúce na zodpovednosť riadiacich alebo platiacich inštitúcií alebo vykonávajúcich úlohy v ich mene vo vzťahu ku konečným užívateľom, inštitúciám alebo firmám vykonávajúcim dané operácie.

verejné alebo súkromné orgány alebo služby konajúce na zodpovednosť riadiacich alebo platiacich inštitúcií alebo vykonávajúcich úlohy v ich mene vo vzťahu ku konečným užívateľom, inštitúciám alebo firmám vykonávajúcim dané operácie.