Sprostredkovateľ poistenia

Definícia pojmu Sprostredkovateľ poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Sprostredkovateľ poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Sprostredkovateľ poistenia“

Dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní. Svoju činnosť vykonáva za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom.

V poistení dojednáva poistenie v prospech istej poisťovne. V zahraničí vykonávajú niektoré brokerské firmy aj oceňovanie rizík, poradenskú činnosť, sami tvoria poistenia a ponúkajú ich poisťovniam, zastupujú poistených voči poisťovniam a podobne. Svoju činnosť vykonávajú za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom. V poslednom období u nás začínajú činnosť aj sprostredkovateľské organizácie a firmy. Najčastejšie sa používa pojem maklér, alebo sprostredkovateľ. Viď heslo maklér, a poistný maklér.