sprostredkovateľ colného odbavenia

Definícia pojmu sprostredkovateľ colného odbavenia v ekonomickom slovníku. Výraz sprostredkovateľ colného odbavenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „sprostredkovateľ colného odbavenia“

Colný sprostredkovateľ alebo iný agent príjemcu, poverený colným odbavením, ktorý poskytuje služby príjemcovi tovaru.