Sprievodné listiny

Definícia pojmu Sprievodné listiny v ekonomickom slovníku. Výraz Sprievodné listiny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Sprievodné listiny“

Všetky doklady a písomnosti, ktoré sprevádzajú zásielku do stanice určenia a tvoria prílohu nákladného listu. Do nákladného listu ich zapisuje a za ich správnosť zodpovedá odosielateľ. Sú to napr. : osvedčenie o zdravotnom stave zvierat, vyhlásenie o akosti tovaru a pod.