sprevádzanie zásielky

Definícia pojmu sprevádzanie zásielky v ekonomickom slovníku. Výraz sprevádzanie zásielky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „sprevádzanie zásielky“

Súhrn činností spočívajúcich v starostlivosti o zásielku, zabezpečovaných osobou, ktorá nepatrí k posádke dopravného prostriedku.