Sprevádzaná kombinovaná doprava

Definícia pojmu Sprevádzaná kombinovaná doprava v ekonomickom slovníku. Výraz Sprevádzaná kombinovaná doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Sprevádzaná kombinovaná doprava“

(RO-LA) – Sprevádzaná kombinovaná doprava je preprava celého cestného vozidla aj s posádkou, iným druhom dopravy (napr. plavidlom alebo vlakom).