Sprevádzaná doprava

Definícia pojmu Sprevádzaná doprava v ekonomickom slovníku. Výraz Sprevádzaná doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Sprevádzaná doprava“

Preprava cestných vozidiel iným druhom dopravy (napr. vlakom alebo plavidlom) aj s posádkou