Spravodajská jednotka

Definícia pojmu Spravodajská jednotka v ekonomickom slovníku. Výraz Spravodajská jednotka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Spravodajská jednotka“

Právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.