správna rada VŠ

Definícia pojmu správna rada VŠ v ekonomickom slovníku. Výraz správna rada VŠ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „správna rada VŠ“

Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý posilňuje väzbu vysokej školy a spoločnosti a uplatňuje a presadzuje verejný záujem najmä v súvislosti s využívaním majetku vysokej školy a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Správna rada má 14 členov a vymenúva ich a odvoláva minister.