Správa o úverovej histórii

Definícia pojmu Správa o úverovej histórii v ekonomickom slovníku. Výraz Správa o úverovej histórii sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Správa o úverovej histórii“

Úradný záznam úverovej histórie dlžníka, vrátene takých informácií ako výška a typ využitého úveru, dlžné sumy, akékoľvek porušenia povinností, vyhlásenia bankrotu alebo daňové pohľadávky.