Správa

Definícia pojmu Správa v ekonomickom slovníku. Výraz Správa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Správa“

Kontrolórom písané vyjadrenie a iné poznámky o skupine finančných stanovísk ako výsledok finančnej alebo pravidelnej kontroly alebo nálezy kontrolóra pri doplnení výkonnostnej kontroly.