spracovanie objednávky

Definícia pojmu spracovanie objednávky v ekonomickom slovníku. Výraz spracovanie objednávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „spracovanie objednávky“

Súčet všetkých administratívnych činností, od príjmu objednávky, cez fakturáciu a vyhotovenie zasielateľských inštrukcii potrebných na doručenie výrobku alebo služieb uvedených v objednávke.