Spotrebná funkcia

Definícia pojmu Spotrebná funkcia v ekonomickom slovníku. Výraz Spotrebná funkcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Spotrebná funkcia“

Spotrebná funkcia (SF; consumption function) je štandardným nástrojom kvantitatívnej ekonomickej analýzy a vyjadruje vzťah medzi spotrebnými výdavkami (spotrebou) a disponibilným dôchodkom. Najčastejšie sa formuluje na makroekonomickej úrovni ako agregátna funkcia spotreby, ale svoje miesto majú aj mikroekonomické spotrebné funkcie.