Spotrebiteľský úver

Definícia pojmu Spotrebiteľský úver v ekonomickom slovníku. Výraz Spotrebiteľský úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Spotrebiteľský úver“

Spotrebiteľské úvery sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 EUR, ktorého účel nie je zabezpečenie bývania je splácaný minimálne 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, leasing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

je úver poskytovaný súkromným osobám a domácnostiam na nákup spotrebných predmetov, služieb, zadováženie alebo stavbu bytu, domu a pod. Najčastejšie sa používajú úvery revolvingové (poskytované formou úverového rámca k bežnému účtu klienta), úvery splátkové (charakteristické pravidelným splácaním úveru vrátane úrokov) a hypotekárne úvery (dlhodobé úvery slúžiace na financovanie, kúpu či vybudovanie bytu alebo rodinného domu).

Spotrebiteľské úvery sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 EUR, ktorého účel nie je zabezpečenie bývania je splácaný minimálne 4 splátkami. Ide hlavne o spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, leasing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

Špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch.