Spotrebiteľské úvery

Definícia pojmu Spotrebiteľské úvery v ekonomickom slovníku. Výraz Spotrebiteľské úvery sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Spotrebiteľské úvery“

Sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 eur, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.