Spotrebiteľské preferencie

Definícia pojmu Spotrebiteľské preferencie v ekonomickom slovníku. Výraz Spotrebiteľské preferencie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Spotrebiteľské preferencie“

Spotrebiteľské preferencie (preferencie spotrebiteľa; consumer preference) sú formované konvenciami, zvykmi, tradíciou a spoločenskými postojmi. Všeobecne možno tvrdiť, že predstavujú určité sklony spotrebiteľa k niečomu (napr. ku kúpe statkov, ku konzumácii vybraných tovarov a pod.). Sú jedinečné pre každého spotrebiteľa. V mikroeonómii sa preferencie spotrebiteľa prezentujú prostredníctvom indiferenčných kriviek.