Spotrebitelia

Definícia pojmu Spotrebitelia v ekonomickom slovníku. Výraz Spotrebitelia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „Spotrebitelia“

vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupcovia a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci, lebo predávajú spoju prácu, pôdu. Vstupujú na trh preto, aby poskytnutím výrobných faktorov uspokojili potreby