Spotová valuta

Definícia pojmu Spotová valuta v ekonomickom slovníku. Výraz Spotová valuta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Spotová valuta“

Dátum D + 2 pracovné dni, pričom za pracovné dni sa nepovažujú soboty, nedele a bankové sviatky v krajine, kde je jedna z mien domácou.