Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky

Definícia pojmu Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky v ekonomickom slovníku. Výraz Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky“

Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky je okamžitý nákup alebo predaj devízových prostriedkov v hlavnej mene zo strany klienta a spätný predaj alebo nákup týchto devízových prostriedkov tou istou valutou, pri ktorom nedochádza k reálnemu prevodu týchto devízových prostriedkov, vyrovnáva sa iba rozdiel medzi dohodnutými výmennými kurzami. K vyrovnaniu kurzového rozdielu dochádza dva pracovné dni po uzavretí obchodu, pričom za pracovný deň sa nepovažujú soboty, nedele a bankové sviatky v krajine, kde je jedna z mien domácou.