Spot next

Definícia pojmu Spot next v ekonomickom slovníku. Výraz Spot next sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Spot next“

(S/N) – Depozitum (úver) začínajúci o dva pracovné dni (D+2) a končiaci nasledujúci pracovný deň (D+3).