Spôsobilosť

Definícia pojmu Spôsobilosť v ekonomickom slovníku. Výraz Spôsobilosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Spôsobilosť“

Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené.