Sporiaci účet

Definícia pojmu Sporiaci účet v ekonomickom slovníku. Výraz Sporiaci účet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie.

Definícia výrazu „Sporiaci účet“

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, ktorý je v podstate kombináciou bežného a termínovaného účtu. Sporiaci účet je pre nás vhodný ak si potrebujeme sporiť, súčasne mať svoje finančné prostriedky prístupné kedykoľvek. Sporiace účty nám zo strednodobého hľadiska poskytujú vyššie úrokové sadzby ako bežné účty. Výška úrokovej sadzby závisí od zostatku na sporiacom účte. Tieto účty väčšina bánk poskytuje k bežným účtom. Niektoré banky nám ponúkajú možnosť, že si stanovíme výšku zostatku na bežnom účte a suma, ktorá tento zostatok presiahne sa potom presunie na sporiaci účet. Iné nám poskytujú možnosť automatického presunu peňažných prostriedkov. Niektoré banky spoplatňujú výbery zo sporiaceho účtu, iné nie. V niektorých bankách tiež existujú poplatkové prázdniny – ide o obdobie 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, počas ktorých klient za výber alebo prevod prostriedkov neplatí. Sporiace účty v niektorých bankách umožňujú aj cezhraničný platobný styk, je možné k nim vystaviť platobnú kartu a tiež ponúkajú možnosť povoleného prečerpania. Niektoré banky požadujú minimálny zostatok na účte, iné nie. Závisí to od konkrétnych obchodných podmienok jednotlivých bánk.

Je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte.