Sporenie

Definícia pojmu Sporenie v ekonomickom slovníku. Výraz Sporenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Sporenie“

Proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a investovanie.