spoplatnenie ciest / road pricing

Definícia pojmu spoplatnenie ciest / road pricing v ekonomickom slovníku. Výraz spoplatnenie ciest / road pricing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „spoplatnenie ciest / road pricing“

Platba za použitie ciest (t. j. schéma spoplatnenia, spoplatnenie dopravných zápch, spoplatnenie podľa zón, spoplatnenie prejazdu cesty, mostu, alebo tunelu a pod.) – ROAD PRICING – Charging for road use (i. e. taxation schemes, congestion pricing, cordon pricing, road, bridge or tunnel tolling, etc.)