Sponzoring

Definícia pojmu Sponzoring v ekonomickom slovníku. Výraz Sponzoring sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Sponzoring“

Sponzoring je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda príspevok s protiplnením. Sponzorský príspevok je možné poukázať najčastejšie na základe zmluvy o reklame, kedy príjemca vykáže činnosti smerujúce k naplneniu marketingových cieľov sponzora.