Spontánna znalosť

Definícia pojmu Spontánna znalosť v ekonomickom slovníku. Výraz Spontánna znalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Spontánna znalosť“

Všetky značky alebo produkty v danom segmente, na ktoré si respondent dokáže spomenúť bez pomoci výskumníka.