Spoluvlastníctvo

Definícia pojmu Spoluvlastníctvo v ekonomickom slovníku. Výraz Spoluvlastníctvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Spoluvlastníctvo“

vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Rozlišujeme spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. Pri podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ktorý vyjadruje mieru účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k celej veci.

vlastnícke právo niekoľkých osôb k jednej veci. Rozlišujeme podielové vlastníctvo, kde veľkosť podielu vyjadruje časť akou sa jednotlivý spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach veci) a bezpodielové spoluvlastníctvo ktoré je spoločným majetkom manželov.

Vlastnícke právo niekoľkých osôb k jednej veci.