Spolupoužívateľ vlečky

Definícia pojmu Spolupoužívateľ vlečky v ekonomickom slovníku. Výraz Spolupoužívateľ vlečky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Spolupoužívateľ vlečky“

Právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá na základe dohody o spolupoužívaní vlečky, uzavretej s vlečkárom spolupoužíva vlečku na uspokojovanie svojich prepravných potrieb.