spoločný vzdelávací priestor

Definícia pojmu spoločný vzdelávací priestor v ekonomickom slovníku. Výraz spoločný vzdelávací priestor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „spoločný vzdelávací priestor“

Snaha o zjednocovanie Európy zasahuje aj do oblasti vzdelávania. Európska únia si vytýčila plán vytvoriť do roku 2010 tzv. spoločný európsky vzdelávací priestor a umožniť tak mobilitu študentov v rámci celej Európy.