spoločný komponent – spoločná súčiastka

Definícia pojmu spoločný komponent – spoločná súčiastka v ekonomickom slovníku. Výraz spoločný komponent – spoločná súčiastka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „spoločný komponent – spoločná súčiastka“

Komponent alebo súčasť zmontovaného výrobku, ktorá sa nachádza v tom istom množstve vo všetkých výrobkoch v celkovom rozsahu výrobkov, ktoré berieme do úvahy. Poznámka: Komponent alebo súčasť zmontovaného výrobku, ktorá sa nachádza vo všetkých výrobkoch, ktoré berieme do úvahy, ale v rôznych množstvách, sa považuje za spoločný pre základný počet a za špecifický alebo pološpecifický pre dodatočný počet.