spoločný diplom

Definícia pojmu spoločný diplom v ekonomickom slovníku. Výraz spoločný diplom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „spoločný diplom“

(joint degree) – Aktivita EUA nadväzujúca na závery pražského stretnutia ministrov zodpovedných za vzdelávanie v máji 2001. Smeruje k tomu, aby partnerské univerzity v rozličných krajinách, ktoré sa dohodnú na spoločnom kreovaní študijných programov a ktoré uplatňujú študentskú mobilitu v rámci týchto programov, mohli vydávať študentovi aj spoločný doklad o absolvovaní štúdia.