spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA

Definícia pojmu spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA v ekonomickom slovníku. Výraz spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA“

LLC spoločnosť je zoskupením 1, alebo viacerých osôb, ktoré za závezky spoločnosti ručia len do výšky základného imania spoločnosti. LLC je z daňového hladiska považovaná za Tax-through entity, teda spoločnosť samotná zvyčajne neplatí daň z príjmu, zdaňovanie prebieha na úrovni spoločníkov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Limited Liability Company (LLC).