Spoločnosť s ručením obmedzeným

Definícia pojmu Spoločnosť s ručením obmedzeným v ekonomickom slovníku. Výraz Spoločnosť s ručením obmedzeným sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Spoločnosť s ručením obmedzeným“

(s. r. o.) – Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty.