Spoločnosť

Definícia pojmu Spoločnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Spoločnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Spoločnosť“

Právnická osoba, založená a vlastnená fyzickými alebo inými právnickými osobami. Spoločnosť má predmet podnikania, aktivity a schopnosti uskutočňovať komerčné činnosti. Spoločnosť nesie zodpovednosť oddelene od zodpovednosti svojich vlastníkov. Rovnako je to aj u korporácií. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Company.

Obchodná spoločnosť, v ktorej má dlžník a/alebo garant obchodný podiel alebo družstvo, ktorého je dlžník a/alebo garant členom.