Spoločná poľnohospodárska politika

Definícia pojmu Spoločná poľnohospodárska politika v ekonomickom slovníku. Výraz Spoločná poľnohospodárska politika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Spoločná poľnohospodárska politika“

Politika zameraná na ochranu osôb zamestnaných v poľnohospodárstve prostredníctvom rozsiahlej regulácie výroby a systému subvencovania prirodzene znevýhodnených producentov. Je najnákladnejším programom EÚ a pohlcuje vyše polovice jej rozpočtu.