Spoločná akcia

Definícia pojmu Spoločná akcia v ekonomickom slovníku. Výraz Spoločná akcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Spoločná akcia“

– je nový spôsob postupu v oblastiach, ktoré sa týkajú dôležitých spoločných záujmov členských štátov. Týka sa predovšetkým oblasti Spoločnej zahraničnej politiky. Pre členské štáty nový postup znamená vyšší stupeň záväznosti než predtým. O spoločnej akci