spoločenská trieda

Definícia pojmu spoločenská trieda v ekonomickom slovníku. Výraz spoločenská trieda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „spoločenská trieda“

spoločnosť j rozdelená do relatívne stálych tried, ktorých členovia zdieľajú podobné hodnoty, majú spoločné záujmy a podobné správanie; sú pomerne trvalé a usporiadané; príslušnosť k určitej spoločenskej triede je vždy daná viacerými faktormi.