Spokojnosť zákazníka

Definícia pojmu Spokojnosť zákazníka v ekonomickom slovníku. Výraz Spokojnosť zákazníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Spokojnosť zákazníka“

Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili požiadavky, resp. jeho pocity vyvolané rozdielom medzi požiadavkami a vnímanou skutočnosťou.

Je zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Spokojnosť možno definovať aj ako súhrn pocitov vyvolaných rozdielom medzi požiadavkami a vnímanou realitou na trhu.

Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky.