spoj

Definícia pojmu spoj v ekonomickom slovníku. Výraz spoj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „spoj“

Cestovným (letovým) poriadkom alebo inak časovo a miestne určené jednotlivé dopravné spojenie medzi určitými miestami na ich dopravnú obsluhu.