spodok kontajnera

Definícia pojmu spodok kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz spodok kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „spodok kontajnera“

Súbor nosných častí konštrukcie kontajnera skladajúci sa z pozdĺžnikov, priečnikov a podlahy.