Splnomocniteľ

Definícia pojmu Splnomocniteľ v ekonomickom slovníku. Výraz Splnomocniteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Splnomocniteľ“

Pri právnom úkone zastúpený prepravca na základe plnej moci (plnomocenstva), v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.