Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu

Definícia pojmu Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu v ekonomickom slovníku. Výraz Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu“

Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom – podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.