Splnomocnenec

Definícia pojmu Splnomocnenec v ekonomickom slovníku. Výraz Splnomocnenec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Splnomocnenec“

Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba, ktorá na základe udelenej plnej moci prepravcom vykonáva za tieto subjekty podanie, prevzatie zásielok alebo iné úkony. Ten, kto takto splnomocňuje iného je splnomocniteľ.